เอ็กซอน


เอ็กซอน (อังกฤษ: exon) เป็นยีนส่วนที่เข้ารหัสส่วนหนึ่งของอาร์เอ็นเออันได้จากยีนหลังจากที่กระบวนการ RNA splicing ได้นำเอาส่วนอินทรอนออกแล้ว เป็นอาร์เอ็นเอสมบูรณ์ที่เรียกว่า mature mRNA คำว่า เอ็กซอน หมายเอาทั้งลำดับดีเอ็นเอภายในยีนที่เป็นเหตุ และลำดับรหัสอาร์เอ็นเอที่เป็นผล กระบวนการ RNA splicing จะนำเอาส่วนอินทรอนออก แล้วเชื่อมเอ็กซอนเข้าด้วยกันอาศัยพันธะโคเวเลนต์เพื่อสร้างเอ็มอาร์เอ็นเอที่สมบูรณ์ เอ็กซอนทั้งหมดในจีโนมรวมกันเป็น exome เหมือนกับที่ยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่งรวมกันเป็นจีโนม


กระบวนการ RNA splicing จะนำเอาส่วนอินทรอนออก และรวมส่วนเอ็กซอนเข้าด้วยกัน