คองเคอเรอร์


คองเคอเรอร์ (Konqueror) เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ วินโดวส์[1] และ แมคโอเอส ที่มี KDE เป็นสภาวะการทำงานแบบเดสก์ท็อป